Принципи діяльності

Миколаївська обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Організація здійснює свою діяльність на принципах:

  • законності та верховенства права;
  • самоврядування;
  • свободи об’єднання;
  • незалежності та рівноправності всіх членів;
  • добровільності членства;
  • аполітичності;
  • відповідності задекларованим у Статуті цілей і завдань.

У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення» іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.