Мета і завдання

Миколаївська обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Мета і завдання

Мета і завдання Миколаївської обласної організації роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»

Основною метою діяльності Організації є представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів Організації у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців України.

Завдання Орагнізації

- співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими організаціями найманих працівників та забезпечення представництва та захисту законних прав та інтересів своїх членів у відносинах з цими органами;

- участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави та Миколаївського регіону;

- участь у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональних угод, забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

- збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;

- забезпечення координації дій роботодавців - членів Організації щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва товарів, робіт та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності.